สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 27 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีไฟฟ้าทางโยธา หรือก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์