สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( งบเงินอุดหนุน ) 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา


สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( งบเงินอุดหนุน ) 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 30 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • บุคคลากรสนับสนุนการสอน ( การเงิน,บัญชี,พัสดุ )
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน: 11,400 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป
 • ผู้ดูแลเด็ก
  • จำนวน : 9 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,400 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์