การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) รับสมัครเป็นพนักงานการไฟฟ้า 24 ตำแหน่ง 223 อัตรา


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานการไฟฟ้า 24 ตำแหน่ง 223 อัตรา

สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จำนวน 29 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี
  • วิศวกรไฟฟ้า 6 อัตรา
  • วิศวกรคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
  • นักการเงิน 1 อัตรา
  • นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
  • นิติกร 2 อัตรา
  • บุคลากร 2 อัตรา
  • เศรษฐกร 2 อัตรา
  • สถาปนิก 1 อัตรา
  • นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • พนักงานช่างไฟฟ้า 5 อัตรา
  • พนักงานช่างโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
  • พนักงานช่างโยธา 4 อัตรา

สังกัด การไฟฟาเขต 1 (เชียงใหม) ภาค 1 จำนวน 17 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี
  • วิศวกรไฟฟ้า 3 อัตรา
  • นักบัญชี 3 อัตรา
  • นักพัสดุ 2 อัตรา
  • บุคลากร 1 อัตรา
  • นิติกร *มีประสบการณ์* 1 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • พนักงานช่างไฟฟ้า 5 อัตรา
  • พนักงานช่างโยธา 1 อัตรา
  • พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

สังกัด การไฟฟาเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 จำนวน 11 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี
  • วิศวกรไฟฟ้า 2 อัตรา
  • นักบัญชี 2 อัตรา
  • นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
  • บุคลากร 1 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • พนักงานช่างไฟฟ้า 3 อัตรา
  • พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  • พนักงานบัญชี 1 อัตรา

สังกัด การไฟฟาเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 จำนวน 15 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี
  • วิศวกรไฟฟ้า 4 อัตรา
  • นักบัญชี 2 อัตรา
  • นิติกร 1 อัตรา
  • วิทยากร 1 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • พนักงานช่างไฟฟ้า 6 อัตรา
  • พนักงานบัญชี 1 อัตรา

สังกัด การไฟฟาเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 จำนวน 16 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี
  • วิศวกรไฟฟ้า 8 อัตรา
  • วิศวกรคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  • วิศวกรโยธา 1 อัตรา
  • นักการเงิน 1 อัตรา
  • นักบัญชี 3 อัตรา
  • นิติกร 1 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • พนักงานบัญชี 1 อัตรา

สังกัด การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 จำนวน 14 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี
  • วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
  • บุคลากร 2 อัตรา
  • นักสถิติ 1 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • พนักงานช่างไฟฟ้า 9 อัตรา
  • พนักงานบัญชี 1 อัตรา

สังกัด การไฟฟาเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 จำนวน 13 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี
  • วิศวกรไฟฟ้า 8 อัตรา
  • วิศวกรคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • พนักงานช่างไฟฟ้า 4 อัตรา

สังกัด การไฟฟาเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 จำนวน 14 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี
  • วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม 1 อัตรา
  • นักพัสดุ 1 อัตรา
  • เศรษฐกร 1 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • พนักงานช่างไฟฟ้า 9 อัตรา
  • พนักงานช่างโยธา 1 อัตรา
  • พนักงานบัญชี 1 อัตรา

สังกัด การไฟฟาเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 จำนวน 39 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี
  • วิศวกรไฟฟ้า 9 อัตรา
  • วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม 1 อัตรา
  • วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา
  • วิศวกรโยธา 1 อัตรา
  • นักบัญชี 1 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • พนักงานช่างไฟฟ้า 24 อัตรา
  • พนักงานช่างโยธา 1 อัตรา
  • พนักงานบัญชี 1 อัตรา

สังกัด การไฟฟาเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 จำนวน 13 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี
  • วิศวกรไฟฟ้า 4 อัตรา
  • นักบัญชี 1 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • พนักงานช่างไฟฟ้า 7 อัตรา
  • พนักงานบัญชี 1 อัตรา

สังกัด การไฟฟาเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 จำนวน 15 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี
  • วิศวกรไฟฟ้า 4 อัตรา
  • วิศวกรคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  • นิติกร 1 อัตรา
  • นักสถิติ 1 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • พนักงานช่างไฟฟ้า 5 อัตรา
  • พนักงานช่างโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
  • พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  • พนักงานบัญชี 1 อัตรา

สังกัด การไฟฟาเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 จำนวน 14 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี
  • วิศวกรไฟฟ้า 2 อัตรา
  • วิศวกรโยธา 1 อัตรา
  • นักบัญชี 1 อัตรา
  • นักพัสดุ 2 อัตรา
  • บุคลากร 1 อัตรา
  • เศรษฐกร 1 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • พนักงานช่างไฟฟ้า 4 อัตรา
  • พนักงานช่างโยธา 1 อัตรา
  • พนักงานบัญชี 1 อัตรา

สังกัด การไฟฟาเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 จำนวน 13 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี
  • วิศวกรไฟฟ้า 4 อัตรา
  • นักบัญชี 2 อัตรา
  • นักพัสดุ 2 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • พนักงานช่างไฟฟ้า 3 อัตรา
  • พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  • พนักงานบัญชี 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการสอบผ่านภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC,TOEFL,IELTS เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
  • ติดตามได้ในรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิสาขาวิชาสถานที่ปฏิบัติงานและคุณสมบัติเพิ่มเติม
  • ติดตามได้ในรายละเอียดเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 26 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,