กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 12 ตำแหน่ง 45 อัตรา


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 ตำแหน่ง 45 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : วิชาชีพเฉพาะ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งที่เปิดรับ : บริหารทั่วไป

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

ตำแหน่งที่เปิดรับ : เทคนิค

 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร หรือ ปวส. สาขาเภสัชกรรม
 • เจ้าพนักงานเวชสถิติ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร สาขาพยาบาล ,เวชสถิติ หรือ ปวส. สาขาเวชระเบียน
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา

ตำแหน่งที่เปิดรับ : บริการ

 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร สาขา ผู้ช่วยทันตแพทย์
   • มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ผู้ช่วยพยาบาล
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร สาขา ผู้ช่วยพยาบาล
   • มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 21 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 7,590 – 8,300 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้น ,ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
   • เพศหญิง
 • พนักงานประจำห้องยา
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
 • พนักงานประจำห้องทดลอง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้น ,ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
   • เพศหญิง
 • พนักงานบัตรรายงานโรค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 7,590 – 8,300 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
   • เพศหญิง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์