โรงพยาบาลระนอง รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา


โรงพยาบาลระนอง รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานช่วยคนไข้
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ไม่น้อยกว่า1ปี
 • พนักงานขับรถยนต์
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอน้ต มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.
 • ผู้ช่วยพยาบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี
 • นักจิตวิทยา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลระนอง ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 21 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์