มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 26,250 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.โท สาขาครุศาสตร์ ,ศึกษาปฐมวัย
  • สังกัด คณะศึกษาศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์