สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร้อยเอ็ด รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 24 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักสังคมสงเคราะห์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปฏิบัติงานที่

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วย การส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ในวันและเวลาที่กำหนด

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์