กรมควบคุมโรค รับสมัครเป็นข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา


กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการทั้งหมด 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2563

นายแพทย์ปฏิบัติการ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 18,020 – 19,830 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่
  • สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงานที่
  • สถาบันบำราศนราดูร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 • จำนวน : 14 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่
  • กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 อัตรา
  • กองวัณโรค 1 อัตรา
  • สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา 1 อัตรา
  • สถาบันบำราศนราดูร 6 อัตรา
  • สถาบันราชประชาสมาลัย 5 อัตรา

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 10,890 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ,ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาเทคนิคเภสัชกรรม, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 • ปฏิบัติงานที่
  • กองวัณโรค 1 อัตรา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามตำแหน่งที่สมัคร

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กรมควบคุมโรค อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์