กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

นักรังสีเทคนิค

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขารังสีเทคนิค ,ชีวฟิสิกส์ ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ,วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

ผู้ช่วยทันตแพทย์

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขากายภาพบำบัด
  • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

นักทรัพยากรบุคคล

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ ,จิตวิทยา ,การจัดการ ,บริหารทัพยากรมนุษย์ ,บริหารรัฐกิจ

นักทัศนมาตร

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 20,540 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาทัศนมาตรศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์