กรมป่าไม้ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 7 อัตรา


กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

  • จำนวน : 7 อัตรา
  • เงินเดือน : 9,400 – 10,340 บาท
  • วุฒิ : ปวช. สาขาก่อสร้าง/สำรวจ/ช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา

กระบวนการคัดเลือก

  • มีผลคะแนนการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.
  • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 29 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์