สำนักงานสาธารณสุขนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 หรือ 11,500 – 12,650 บาท ขึ้นกับวุฒิสมัคร
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคเภสัชกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบสัมภาษณ์ วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์