สำนักงานสาธารณสุขบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  • อัตราเงินเดือน : 10,840-11,930 / 11,500-12,650 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวช้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  • อัตราเงินเดือน : 10,840-11,930 / 11,500-12,650 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค สังกัดโรงพยาบาลพรเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์