กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน/ด้านออกแบบ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการออกแบบ
 • นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน/ด้านวิจิตรศิลป์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 31 สิงหาคม – 18 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์