กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา


กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการขนส่ง
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 15,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาโยธา การก่อสร้าง หรือสำรวจ
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน – 3 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 11,500บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก (ส่วนกลาง)
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาโยธา การก่อสร้าง หรือสำรวจ
 • เจ้าพนักงานขนส่ง
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 9,400 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก (ส่วนกลาง)
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 15-23 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์