คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พยาบาลP7 1 อัตรา


คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พยาบาลP7 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลP7
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 21,600 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ได้รักบวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความรู้ความสามารถทั้วไป
 • ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาลชั้นหนึ่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์