บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครเป็นพนักงาน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา


บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักคอมพิวเตอร์ (บุคคลภายนอก)
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • อายุไม่เกิน 35 ปี
   • หากมีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด จะได้รับคะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ
 • วิศวกร (บุคคลภายนอก)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กรุงเทพฯ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • อายุไม่เกิน 35 ปี
   • หากมีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด จะได้รับคะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ
 • นักการตลาด (บุคคลภายนอก)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางการตลาด
   • อายุไม่เกิน 35 ปี
   • หากมีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด จะได้รับคะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ
 • นักบริหารผลิตภัณฑ์ (บุคคลภายนอก)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี
   • อายุไม่เกิน 35 ปี
   • หากมีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด จะได้รับคะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ
 • นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (เฉพาะลูกจ้างนิติบุคคล)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ
   • ปัจจุบันทำงานให้กับ TOT และมีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากส่วนงานที่ปฏิบัติงาน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของบริษัท

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 31 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์