กรมประมง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


กรมประมง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 18 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการช่างศิลป์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • นักวิชาการเผยแพร่
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือคอมพิวเตอร์
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์