สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับต้น 1 อัตรา


สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการ ระดับต้น
  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,บริหารธุรกิจ ,ศึกษาศาสตร์ ,เทคโนโลยีทางการศึกษา ,เศรษฐศาสตร์
  • ปฏิบัติงานที่ สังกัดแแผนกนวัตกรรม สถาบันการบินพลเรือน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์