สำนักงานสาธารสุขน่าน รับสมัครเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา


สำนักงานสาธารสุขน่าน รับสมัครเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลทุ่งช้าง : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไฟ-ตะเคียนทอง สาธารณสุขอำเภอเวียงสา : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชนแดน สาธารณสุขอำเภอสองแคว : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน ตำบลขุนน่าน สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่ประกาศ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์