กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ สังกัดด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร 1 อัตรา


กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ สังกัดด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ม.ศ.3

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบตัวอย่างงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3-18 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์