องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานเข้าปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบัญชีและงบประมาณ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชา การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • พนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้วิชาเฉพาะ
 • สอบวัดความรู้ทั่วไป
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์