สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สถาบันเกษตราธิการ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์