สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 1 อัตรา

สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 10,840 – 12,650 บาท
  • วุฒิ : ปวท.- ปวส. สาขาเกษตรศาสตร์/ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์/ช่างกลการเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว/พืชศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • มีผลคะแนนการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

[เข้ากลุ่ม พูดคุยข่าวสารงานราชการ] กดเลย

[เข้ากลุ่ม เตรียมสอบงานราชการ] กดเลย

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 31สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ติดตามข่าวสารงานราชการผ่าน LINE ได้แล้วที่นี่ (คลิก)