กรมประมง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6


กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการรับสมัคร

  • 18 – 22 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  • วุฒิ ปวช. สาขา การบัญชี
  • สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต6 จังหวัดขอนแก่น

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์