กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2563

ปฏิบัติงานที่

 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

นักจัดการงานทั่วไป

 • จำนวน :
  • ชาย 1 อัตรา
  • ชาย/หญิง 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา

นักวิชาการพัสดุ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา

เจ้าพนักงานพัสดุ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 7,590 – 8,300 บาท
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ม.ต้น /ม.ปลาย /ปวช. ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

พนักงานประกอบอาหาร

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ม.ต้น /ม.ปลาย
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

พนักงานบริการ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 7,590 – 8,300 บาท
 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ประถม /ม.ต้น /ม.ปลาย /ปวช. ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์