มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา


มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • นักวิชาการศึกษา
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • นักพัฒนากีฬา
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัด ชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 – 30 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์