กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล, พนักงานขับ สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 จำนวน 2 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานเครื่องกล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างโลหะ ช่างกลโลหะอุตสาหกรรม
   • หรือ เคยผ่านการปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานทางหลวงที่ 7 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร
   • หรือ เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
   • ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการรับสมัคร

 • 14-20 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์