สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรัง รับสมัครเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ – นักวิชาการเงินและบัญชี

  • จำนวน – 1 อัตรา
  • เงินเดือน – 18,000 บาท
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาบัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 18 – 24 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์