สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 24 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาวคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวันความรู้ความสามารถทั่วไป

คุณสมบัติ

 • ผู้สอบต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงานก.พ.

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์