สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) สังกัด 2 วิทยาลัย 3 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) สังกัด 2 วิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เปิดรับ 5 – 9 ตุลาคม 2563

 • พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
  • เงินเดือน 18,000 บาท
  • จำนวน
   • 1 อัตรา : วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด/การขาย/ธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการทั่วไป/ธุรกิจศึกษา/การโฆษณา
   • 1 อัตรา : วุฒิ ป.ตรี สาขาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์/เทคโนโลยีโลจิสติกส์/วิศวกรรมโลจิสติกส์/การจัดการผลิต/การจัดการอุตสาหกรรม/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี เปิดรับ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

 • พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ช่างวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • เงินเดือน 18,000 บาท
  • จำนวน 1 อัตรา
   • วุฒิ ป.ตรี สาขาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่ต้องการสมัคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์