โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา


โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,900 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ หรือเทคนิคการแพทย์
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพาณิชยการ
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพาณิชยการ
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์