ไปรษณีย์ไทย รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 27 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคลและบริหารกลาง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี สาขาการจัดการ ,บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์ ,นิติศาสตร์ ,บริหารงานบุคคล
 • หัวหน้าส่วนจัดซื้อจัดจ้าง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี สาขาการจัดการ ,บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์
 • หัวหน้าส่วนกฎหมายและบริหารสัญญา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี สาขานิติศาสตร์

อัตราเงินเดือน :

 • ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง / คุณวุฒิ / ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

กระบวนการคัดเลือก

 • คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

คุณสมบัติ

 • ติดตามได้ที่เอกสารเพิ่มเติม

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ที่บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัด กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์