กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ 5 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 19 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงาน
   • สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)
    • จำนวน : 1 อัตรา
   • สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)
    • จำนวน : 1 อัตรา
   • สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)
    • จำนวน : 1 อัตรา
   • สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)
    • จำนวน : 1 อัตรา
   • สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)
    • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล โยธา หรือเทคโนโลยีธรณี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
  • ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
  • ความรู้เกี่ยวกับอุทกวิทยาและกลศาสตร์ของไหล
  • ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบประปาและระบบกระจายน้ำ
  • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์