ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) เปิดรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิทยาศาสตร์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ทางเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือเทคโนโลยีชีวภาพตามที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์