กรมการแพทย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 11 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์