สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 31 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 31 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน : 31 อัตรา
   • วิทยาศาสตร์
   • นาฏศิลป์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • จิตวิทยากละการแนะแนว
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาไทย
   • คอมพิวเตอร์
   • คณิตศาสตร์
   • เกษตร
   • คหกรรม
   • ศิลปศึกษา
   • พาณิชยกรรม
    • ครูผู้สอนและครูผู้สอน (จชต.) : 26 อัตรา
     • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร
    • ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม : 5 อัตรา
     • วุฒิการศึกษา : อิสลามศึกษาตอนปลาน หรือ ปริญญาตรี ทางศาสนาอิสลาม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จังหวัด นราธิวาส ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 – 30 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม