สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 3 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 – 26 มิถุนายน 2563

ครู สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขา เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน ,วิศวกรรมอุตสาหการโลหะ/เชื่อมโลหะ ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ ,อุตสาหกรรมศิลป์ช่างเชื่อม ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี ,วิศวกรรมการเชื่อม
 • ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จ.พรรณบุรี

ครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / ศึกษา / เพื่อการบัญชี ,วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ / ระบบสารสนเทศ ,การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / ระบบสารสนเทศ / สารสนเทศคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ,เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต ,เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลการศึกษา ,เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ,คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ,ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมสารสนเทศ ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ครู สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขา เกษตรศาสตร์ ,ส่งเสริมการเกษตร ,เทคโนโลยีการเกษตร ,เกษตรศึกษา ,วิทยาศาสตร์การเกษตร
 • ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

อัตราเงินเดือน

 • 18,000 บาท

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์