กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งแพทย์ทหารและทหารพยาบาล 50 อัตรา


กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งแพทย์ทหารและทหารพยาบาล จำนวน 50 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • กุมารแพทย์
  • ปฏิบัติงานที่ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • แพทย์
  • ปฏิบัติงานที่
   • ศูนย์รักษาโรคเรื้อรังและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
   • กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)
   • กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
   • แผนกตรวจและควบคุมสุขภาพ กองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบิน
 • พยาธิแพทย์
  • ปฏิบัติงานที่ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • รังสีแพทย์
  • ปฏิบัติงานที่ แผนกรังสีกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
 • สูติแพทย์
  • ปฏิบัติงานที่ กองสูตินรีกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • ศัลย์แพทย์
  • ปฏิบัติงานที่ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
 • ศัลย์แพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • ปฏิบัติงานที่ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • จำนวน : 10 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี แพทยศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายทหารพยาบาล
  • จำนวน : 40 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • รับเฉพาะเพศหญิง เท่านั้น
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • ปฏิบัติงานที่ กองการพยาบาล
   • โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช
   • โรงพยาบาล จันทรุเบกษา
   • โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบด้านวิชาการ
 • ทดสอบด้านจิตวิทยา
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กองบังคับการกรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์