สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 สุพรรณบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา


สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 สุพรรณบุรี กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรโยธา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี
  • ค่าตอบแทน – 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโครงสร้าง
   • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์