กรมประมง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเล ชั้น 1
   • หรือ ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้น 2 จากกรมเจ้าท่า
 • ผู้ช่วยสหโภชน์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น หรือม.ปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์