กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 10 ตำแหน่ง สังกัด สถาบันประสาทวิทยา 19 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 10 ตำแหน่ง สังกัด สถาบันประสาทวิทยา 19 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 8,300 – 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือ ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 8,300 – 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือ ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ช่างอุตสาหกรรม หรือเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานรับโทรศัพท์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานประกอบอาหาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานบัตรรายงานโรค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม
 • พนักงานประจำตึก
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์