สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน กพ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์