ม.มหิดล รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
   • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel PowerPoint ได้
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
   • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินหรือการบัญชี อย่างน้อย 1 ปี และหรือมีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP หรือ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 กันยายน – 20 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์