สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักโภชนาการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ เทคนิคการแพทย์ หรือเภสัชศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์