สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา

สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 960 บาท / วัน
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาเกี่ยวกับด้านบริหาร
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 960 บาท / วัน
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 960 บาท / วัน
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารสำนักการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

[เข้ากลุ่ม พูดคุยข่าวสารงานราชการ] กดเลย

[เข้ากลุ่ม เตรียมสอบงานราชการ] กดเลย

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ติดตามข่าวสารงานราชการผ่าน LINE ได้แล้วที่นี่ (คลิก)