กรมพลศึกษา รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 1 อัตรา


กรมพลศึกษา รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 18 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาต

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • พิจารณาจากความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมพลศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์