คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สถาปนิก 1 อัตรา


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สถาปนิก 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 11 – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • สถาปนิก
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราเงินเดือน : 21,160 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( หลักสูตร 5 ปี )

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบปฏิบัติการใช้โปรแกรม Sketch Up และ Auto Cad

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์