สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู 1 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 – 29 พฤษภาคม 2563

ครู (สาขาช่างยนต์)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิ – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาช่างยนต์ ,เครื่องกล ,เทคนิคยานยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องกล ,เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง ,เทคนิคช่างยนต์ ,อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์) ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ช่างยนต์) ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล) ,วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ,เทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือปฏิบัติการสอน
 • ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จ.อุดรธานี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์