สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 47 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 47 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน : 34 อัตรา
   • ภาษาไทย : 4 อัตรา
   • สังคมศึกษา : 5 อัตรา
   • ภาษาอังกฤษ : 6 อัตรา
   • คอมพิวเตอร์ : 5 อัตรา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป : 6 อัตรา
   • สุขศึกษาและพลศึกษา : 3 อัตรา
   • คณิตศาสตร์ : 5 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
 • ช่างครุภัณฑ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 10,430 – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ช่างไฟฟ้า
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 10,430 – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ช่างไม้
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • เงินเดือน : 10,430 – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ผู้ดูแลหมวดสถานที่
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • เงินเดือน : 10,430 – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานพิมพ์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 10,430 – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2 กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 14 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์