กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง 1 อัตรา


กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง 1 อัตรา สังกัด ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฏร์ธานี

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานห้องทดลอง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ทุกสาขา
  • ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฏร์ธานี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ เรื่อง การใช้ห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฏร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์